USLOVI I PRAVILA

BudiSvoj.com usluge

BudiSvoj.com pruža usluge besplatnog objavljivanja oglasa svojim korisnicima.

Registrovanje i oglašavanje na BudiSvoj.com

Korišćenje usluga BudiSvoj.com počinje registracijom i samom prijavom na sajt. Registracija se obavlja popunjavanjem ličnih podataka korisnika i prosleđivanjem aktivacionog e-maila od strane Budisvoj.com na e-mail adresu koju je korisnik ostavio prilikom registracije.

Registrovan i prijavljen korisnik može postavljati oglase, koristiti elektronsko slanje poruka drugim članovima sajta, a vezano za komunikaciju o samim oglasima.

Korisnik sajta može imati samo jedan registrovan nalog.

Korisnici koji postavljaju oglase imaju sva prava i obaveze propisane zakonu o oglašavanju Republike Srbije.

Zakon o oglašavanju Republike Srbije u clanu 11. propisuje neophodno unošenje deklaracije sa ličnim podatcima oglašivača, možete se registrovati bez deklaracije ali sve dok istu ne ispunite nećete moci postaviti oglas na BudiSvoj.com

U cilju realizacije kupovine Ili prodaje, korisnici su saglasni da će primati elektronske poruke i pozive na broj telefona koji su ostavili prilikom registracije. Korisnik je saglasan da broj koji je ostavio prilikom registracije će biti dostupan svim korisnicima BudiSvoj.com kao i da će primati obaveštenja putem svoje elektronske pošte.

Oglasi koji nisu u skladu sa zakonom o oglašavanju i zakonom o autorskim pravima biće uklonjeni sa sajta.

Zabranjeno oglašavanje

Korisnici BudiSvoj.com imaju I određene zabrane.

ZABRANJENO JE:

  • Oglašavanje koje nije u skladu sa zakonom o oglašavanju Republike Srbije
  • Dovođenje kupaca u zabludu, lađno predstavljanje, vređanje, koristiti neciju lakovernost, nanošenje bilo kakve štete drugom korisniku
  • Bilo kakva vrsta piraterije i kršenja autorskih prava, oglašavanje oružja, droge i opojnih sredstava, bilo kakvih konvencionalnih i alternativnih medicinskih metoda, internet naloga, municija, kopije oružja i startno oružje, cigarete, duvan, elektronske cigarete alkohol ili bilo koje vrste opijata.
  • Zabranjeno je reklamiranje prostitucije, pornografije ili bilo kog vida nemorala
  • Prodaja, karata ulaznica za bioskope, sportske dogadjaje I ostalo
  • Lekova I sredstava za lečenje
  • Sredstva za potenciju i anabolički steroidi
  • Bilo kakve sprave za samoodbranu i paralisanje, sprejevi elektro šokeri i slično.

Odnos između korisnika (članova sajta)

BudiSvoj.com, ne posreduje u prodaji i transakcijama između članova, samim tim neće snositi nikakvu odgovornos za bilo kakvu načinjenu štetu, tako da svakom članu savetujemo oprez pri transakcijama i kupovinama.

Sankcionisanje

BudiSvoj.com ima pravo da opomene, blokira ili trajno ugasi nalog korisnika ako smatra da je neko pravo ili zabrana prekršena. Ukoliko se desi bilo koja vrsta sanksionisanja nekog naloga BudiSvoj.com nije dužan da nadoknadi nikakvu štetu načinjenu sankciom koja je određena.